مزایای لوله پنج لایه یوروپایپ Europipe

  1.  لوله یورو پایپ قابلیت تحمل فشار بالا به علت ضریب کششی بالای الومینیوم
  2.  لوله یوروپایپ عدم نفوذ اکسیژن به لوله و جلوگیری از اکسایش و خوردگی لوله به سبب جوشکاری طولی و پیشرفته التراسونیک
  3.  ضریب انتقال حرارتی مناسب و عدم اتلاف انرژی
  4.  سطح صیقلی مناسب و جلوگیری از ته نشینی رسوبات
  5.  سبکی و حمل و نقل ساده و بهره برداری سریع به علت انعطاف پذیری