کاربردهای لوله پنج لایه یوروپایپ Europipe

کاربردهای لوله پنج لایه یوروپایپ Europipe
۱: لوله های آب ساختمان از انواع سرد و گرم
۲: سامانه گرمایشی از طریق کف اتاق ها
۳: سیستم های گازرسانی
۴: استفاده در سیستم های لوله کشی فشار بالا
۵: سیستمهای خنک کننده، رادیاتورها و غیره
۶: استفاده در صنایع شیمیایی با سیالات خورنده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *