پروژه های یوروپایپ

برخی از پروژه های انجام شده :

200 واحد پروژه مسکن کارکنان دارائی تبریز ( تبریز خ رسالت )( آقای وطنی )

648 واحد پروژه مسکن مهر شوط ( شوط ) ( آقایان نصیری و رضایی )

192 واحد پروژه مسکن مهر نسیم فجر ( شهرک گلمان ) ( آقای قره باغی )

200 واحد پروژه مسکن مهر 3 کارگری ( طرزیلو ) ( آقایان فتحعلینژاد و علیپور)

160 واحد پروژه مسکن مهر 8 کارگری ( طرزیلو ) ( آقایان جلیلی و خدایی)

120 واحد پروژه مسکن مهر 1 کارگری ( طرزیلو ) ( آقایان اکبرزاده وعباسی )

196 واحد پروژه مسکن مهر کارکنان صدا و سیمای ارومیه ( گلشهر ) ( آقایان معلم و علیپور و صالحی )

178 واحد پروژه مسکن مهر کارکنان برق و هواشناسی ارومیه ( گلشهر ) ( آقایان جهانگیری و کوهی )

174 واحد پروژه مسکن مهر فراغ ارومیه ( گلشهر )( آقایان خیری و برادران)

264 واحد پروژه مهر آذربام ارومیه ( گلشهر ) ( آقای مرزبان )

42 واحد پروژه مسکن مهر کارکنان آب و فاضلاب ارومیه ( گلشهر ) ( آقای علیپور )

32 واحد پروژه مسکن مهر 3 فرهنگیان ارومیه ( شهرک گلمان ) ( آقای مهدیزاده )

36 واحد اصلاح و بازسازی پروژه مسکن مهر کارکنان دارایی ارومیه ( شهرک فرهنگیان ) ( مهندس علیزاده )

….. واحد پروژه مسکن مهر کارمند ارومیه ( شهرک گلمان) (آقایان فتحی و دیداریان )

96 واحد پروژه مسکن مهر 3 کارمندی ( شهرک گلمان ) ( آقایان صادقی و ایمانی )
160 واحد پروژه مسکن مهر فرهنگیان خوی ( شهرک ولیعصر خوی )
88 واحد پروژه مسکن مهر کارمندان بیمه خدمات درمانی ارومیه ( گلشهر ) ( آقای عابدینی )
48 واحد پروژه مسکن مهر 1 اشنویه ( جنب میدان تره بار اشنویه ) ( آقای هدایت )
48 واحد پروژه مسکن مهر 48 ( شهرک گلمان ) ( آقای محمدی و احمدی )
32 واحد پروژه مسکن مهر کارمندی محیط زیست ( شهرک گلمان ) ( آقای بابایی)
پروژه های مسکن مهر سپاه پیرانشهر
164 واحد پروژه مسکن مهر نیروی انتظامی ( شهرک گلمان ) ( آقای مهندس محمودی )
پروژه استخر نیروی انتظامی ( جاده سلماس )
120 واحد پروژه مسکن مهر خوی ( شهر ولیعصر خوی )
و صدها پروژه آپارتمانی مسکونی شخصی
……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *